„Legyünk Büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbek lenni, annÁl amik vagyunk!"

XXI. kerületi Herman Ottó Általános Iskola: 1214 Bp. Dr Koncz János tér 1. +3614205269 csepelherman@gmail.com

Ebédbefizetés

Május  

04. 10. 07:00-16:30

Pótbefizetés:

04. 11. 07:00-12:00

Bővebb információk a menüpont alatt

Csengetési rend

1.8:00-8:45
2.9:00-9:45
3.10:00-10:45
4.11:00-11:45
5.11:55-12:40
6.12:50-13:35
7.14:00-14:45
8.14:50-15:35
9.16:00-16:45

Büszkeségeink

Mihályi Eszter 4.b

Monoki Viola 4.b

Papa Lili 4.b

Ambrus Vince 6.b

Gál Attila 6.b

Kovács Patrik 6.b


  Tovább 

Frissitések

2016/09/16

Tervezett szeptemberi programjaink Bővebben

Évnyító képei

Bővebben


2016/08/01

Eddig készült képeink megjelentek a galériában
Bővebben


2016/01/16

Elsős tanítónők bemutatkozása
1.a                 1.b


2016/01/05

Tervezett januári programjaink Bővebben1.b

Kedves Nagycsoportos Óvodások! Kedves Szülők!

 

     
Fákiné Szalai Judit
vagyok, Judit néni, és a következő tanévben az 1. b osztály osztályfőnöke leszek. Engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam.

Budapesten az óvónőképző szakközépiskola elvégzése után 1989-ben kaptam diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Pályakezdőként Soroksáron kezdtem tanítani, majd 3 gyermekem születését követően itt, a Herman Ottó Általános Iskolában tevékenykedem már 15 éve. Először korrekciós olvasó osztályban, majd napközis nevelőként, utána osztályfőnökként iskolaotthonos és napközis osztályokban is, 1-4. osztályokban. 5. osztályban is tanítottam természetismeretet. A főiskola elvégzése óta sok tanfolyamon vettem részt, hogy megismerjem és alkalmazzam a legújabb tanítási módszereket, munkaformákat, tanulást segítő eszközöket. Jelenleg egész napos oktatás és nevelés keretében tanítok olvasást, írást, nyelvtant, környezetismeretet, erkölcstant 2. osztályban.

Pályakezdőként szembesültem azzal, hogy a tanulási problémákkal küzdő gyerekeknek más módszerekre is szüksége van a tanulás alapjainak elsajátításához, ezért a GYES alatt elvégeztem Meixner Ildikó dyslexia prevenciós tanfolyamát. Munkámban nagyon sok segítséget nyújt az itt szerzett tapasztalat és módszer, melynek alkalmazásával szeretném megtanítani az elsősöknek az olvasás rejtelmeit.

Fontosnak tartom az óvodából iskolába való átmenetet megkönnyíteni, ezért hosszabb időt fordítok az alapozó időszakra. A matematika, a számok birodalmát is játékosan fogjuk felfedezni, a betűk világát pedig Meixner Ildikó Játékház tankönyvcsaládjának segítségével ismerjük meg. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, minél jobban érezzék magukat az iskolában és sokat fejlődjenek, okosodjanak.

Minden osztályommal azt szeretném elérni, hogy biztos alapokat kapjanak a további tanuláshoz, használható ismereteket a további életükhöz. Fontosnak tartom, hogy a tanulók önmagukhoz képest fejlődjenek és a lehetséges maximumot kihozzák magukból, a szorgalomnak, tudásnak legyen értéke. 

Az alsó tagozat legfontosabb feladatának tartom a helyes tanulási szokások, valamint a biztos olvasási, írási, számolási, szövegértési készségek kialakítását, az egészséges életmód jelentőségének tudatosítását, a környezettudatos nevelést. 

Környezetünk felfedezése sok kísérlettel, közvetlen tapasztalatszerzéssel történik és átszövi a többi tantárgyat is. Tanulmányi sétákkal, múzeumlátogatással igyekszem megerősíteni az iskolában szerzett ismereteket. Tanítványaimmal szívesen megyek minden tanév végén erdei iskolába is. A közös élmények, iskolán kívüli foglalkozások a gyerekek életében fontos szerepet játszanak. A szorgalmasabb, érdeklődőbb, tehetségesebb tanulóknak szakköröket (olvasás, környezet, egészséges életmódra felkészítő) is tartok, lehetőségeink szerint.

Célom, hogy egymás személyiségét tiszteletben tartsák, egymással elfogadók legyenek. Ennek érdekében sokszor beszélgetünk az őket érintő problémákról, keressük a helyes megoldásokat. Kapcsolataimban mindig őszinteségre, becsületességre és tiszteletre törekszem. Ezeket az értékeket közvetítem a gyerekek és szüleik felé is, mert a személyes példamutatás elengedhetetlen fontosságú a mindennapi együttműködésünk során.

Ebben a munkában maximális partnerem Mészárosné Dóka Erzsébet, aki tanítónő, fejlesztő pedagógus, német, erkölcstan tanár, iskolánk szabadidős munkaközösség vezetője, és 29 éve dolgozik a pályán.

Ebben a munkában számítunk a kedves szülőkre. A leghatékonyabb, ha négyen - gyermek, szülő, tanítók - összefogunk. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, hiszen 4 évig közösen teszünk a gyermekek személyiségének fejlődéséért.

Mi is izgalommal készülünk az új tanévre és várjuk az iskolánkba érkező kisgyermekeket.

Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel együtt „Iskolába hívogató” programjainkra, ahol személyesen is megismerkedhetünk egymással.


Program naptár

Március14.        Március 15. projektnap

Április 10.          Általános fogadóórák 16:00-19:00

Április 13- 18.    Tavaszi szünet. Bővebben

Április 24-28.     Határtalanul kirándulás

Május 2-5.          Herman Ottó napok.

Május 3.             Csetényi Etelka kerületi néprajzi vetélkedő


Bővebben