„Legyünk Büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbek lenni, annÁl amik vagyunk!"

XXI. kerületi Herman Ottó Általános Iskola: 1214 Bp. Dr Koncz János tér 1. +3614205269 csepelherman@gmail.com

Ebédbefizetés

Május  

04. 10. 07:00-16:30

Pótbefizetés:

04. 11. 07:00-12:00

Bővebb információk a menüpont alatt

Csengetési rend

1.8:00-8:45
2.9:00-9:45
3.10:00-10:45
4.11:00-11:45
5.11:55-12:40
6.12:50-13:35
7.14:00-14:45
8.14:50-15:35
9.16:00-16:45

Büszkeségeink

Mihályi Eszter 4.b

Monoki Viola 4.b

Papa Lili 4.b

Ambrus Vince 6.b

Gál Attila 6.b

Kovács Patrik 6.b


  Tovább 

Frissitések

2016/09/16

Tervezett szeptemberi programjaink Bővebben

Évnyító képei

Bővebben


2016/08/01

Eddig készült képeink megjelentek a galériában
Bővebben


2016/01/16

Elsős tanítónők bemutatkozása
1.a                 1.b


2016/01/05

Tervezett januári programjaink BővebbenGOMBOS ALAPÍTVÁNY

Köszönjük, hogy adója 1%-val a Herman Ottó Általános Iskolát segítő  Gombos Alapítványt támogatta.


A 169. számon bejegyzett alapítvány, 1990-ben jött létre, az iskola tantestülete hozta létre, a Herman Ottó Általános Iskola támogatására


Adószáma: 18230738-1-43

Ezen ajánlható fel az 1% is- az adóbevallások készítésénél.


Számlaszáma: OTP BANK 11721026-20219877


A kuratórium elnöke: Budainé Molnár Zsuzsanna


Az Alapító a Kuratórium elnökének Budainé Molnár Zsuzsannát választotta, a kuratóriumi tagságával egyidejűleg elfogadja.


Az alapítvány céljai :

Az alapítvány közhasznú tevékenységet a hazai lakosság érdekében folytat.

A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenysége a Herman Ottó Általános Iskolában:

 •  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 •  egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
 • sport/ a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 •  gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 •  közhasznú szervezetek számára bíztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások.

Céljai elérése érdekében az Alapítvány a következő tevékenységeket folytatja:

 1. A tanulmányi munkában élen járó diákok, tanárok, az iskola oktató-nevelő munkáját, hagyományainak ápolását, megőrzését segítő személyek, intézmények évenkénti egy alkalommal történő elismerése.
 2. Pedagógiai és módszertani kísérletek végzése és eredményük publikálásnak finanszírozása.
 3. Nyelvoktató és más tanfolyamok szervezése.
 4. Egészségmegelőző és drog-prevenciós területek támogatása.
 5. A diáksport támogatása.
 6. Támogatás a diákjogok képviseletében, érvényesítésében.
 7. A szabadidő hasznos eltöltésének segítése.
 8. A művészeti és esztétikai nevelés segítése.
 9. Az iskolából távozó tanulók támogatása.


Az alapítvány céljainak megvalósítására pályázatokat írhat ki, foglalkozásokat, rendezvényeket szervez.Program naptár

Március14.        Március 15. projektnap

Április 10.          Általános fogadóórák 16:00-19:00

Április 13- 18.    Tavaszi szünet. Bővebben

Április 24-28.     Határtalanul kirándulás

Május 2-5.          Herman Ottó napok.

Május 3.             Csetényi Etelka kerületi néprajzi vetélkedő


Bővebben